Christ Care Medical Center

Toegang tot medische zorg is een mensenrecht. We zijn blij dat er zo’n 15 km onder Lira City een klein veldziekenhuis is. Dit ziekenhuis is gestart in 2019 en wordt financieel ondersteund door een Amerikaanse gemeenschap. Christ Care Medical Center (CCMC) heeft geen winstoogmerk en heeft als doel toegankelijke, veilige en betaalbare zorg te bieden aan de allerarmsten in een straal van 30 kilometer. Er wordt gezondheidszorg van een zo hoog mogelijke kwaliteit verleend. Een deel van de patiënten kan deze zorg zelf betalen. Vanuit deze opbrengst worden medicijnen aangeschaft en gratis medische diensten verleend aan de meest kwetsbare mensen in de gemeenschap die medische hulp nodig hebben en dit niet zelf kunnen betalen. De bedoelde mensen hier zijn de weduwen, wezen, bejaarden, voormalige LRA-oorlogsslachtoffers, mensen in gevangenissen en personen met HIV/AIDS.

Wat wil Wings of Love voor dit ziekenhuis betekenen?

In de eerste instantie willen we zorgen voor de bevolking en hopen we een fonds op te richten voor mensen die een beroep doen op het ziekenhuis maar de kosten van de zorg niet kunnen betalen. We hopen op deze manier dat gezondheidszorg voor ieder bereikbaar zal zijn.
Inmiddels is er een soort ziekenfonds systeem opgezet voor de deelnemers van de spaargroepen en hun gezinnen. Zij krijgen de basiszorg in het ziekenhuis al gratis.

Verder hopen we de leef- en arbeidsomstandigheden van het personeel van CCMC te kunnen verbeteren. We willen dit doen door de minimale salarissen die ze nu ontvangen aan te vullen tot een aanvaardbaar inkomen. Ook hopen we huisvesting te kunnen financieren voor personeel, stagiaires en voor specialisten die de staf van CCMC komen ondersteunen.

Tot slot willen we graag investeren in verdere scholing en specialisatie van het personeel. Op dit moment zijn er 4 studenten waarvan we de opleiding betalen: een arts, een verloskundige en twee verpleegkundigen.