Meneer Kip

Vijf jaar geleden was Karin in Noord-Oeganda en leerde Jasper kennen. Jasper had een droom, hij wou een kippenbedrijf beginnen. Een plek om kansarme jongeren en weduwen nieuwe vaardigheden te leren en hen zo te helpen om ook zelf op kleine schaal kippen te gaan houden en het land te bebouwen. Jasper heeft zelf op de universiteit in Kampala landbouw gestudeerd en heeft dus kennis van zaken. Maar hoe begin je een bedrijf zonder enig startkapitaal? Frank en Karin leerden Jasper kennen als een harde en betrouwbare werker en besloten hem te helpen.

De boerderij
In oktober 2020 zijn we gestart met een GoFundMe campagne voor een startkapitaal en in december 2020 is Jasper begonnen met het bouwen van zijn kippenboerderij. Na maanden hard werken stond er een prachtig stenen gebouw met een hekwerk eromheen en scharrelden de eerste kippen rond. Maar er zijn nog meer plannen.

Onze plannen

De komende tijd willen we dit project uitbreiden met een motorfiets, een waterput, een maismolen, nog meer kippen, het bouwen van kippenkooien en een kleine woning. Ook willen we een veld huren waarop mais verbouwd kan worden, zodat voorzien wordt in het nodige kippenvoer. We willen daarnaast graag een  boerderij opstarten om jonge kippen te kunnen schenken aan de vrouwen die in de spaargroepen deelnemen.

Werkgelegenheid
Het doel is dat deze boerderij zoveel mogelijk zelfstandig kan draaien en in het levensonderhoud van Jasper kan voorzien, maar ook dat er lokale werkgelegenheid ontstaat voor de mensen in de omgeving. We willen dat de lokale bevolking mee kan profiteren van de watervoorziening en de maismolen. Omdat al deze activiteiten voor heel veel mensen interessant en leerzaam zijn is het de bedoeling om een eenvoudig trainingscentrum te gaan bouwen waar mensen onderwijs kunnen krijgen in het houden van kippen.

Eerlijk salaris
Tot slot hopen we ook de leef- en arbeidsomstandigheden van de medewerkers van Meneer Kip te verbeteren door de minimale salarissen die ze nu ontvangen aan te vullen tot een aanvaardbaar loon en hopen we ook op het terrein van de boerderij een kleine woning te kunnen laten bouwen.

Christ Care Medical Center

Toegang tot medische zorg is een mensenrecht. We zijn blij dat er zo’n 15 km onder Lira City een klein veldziekenhuis is. Dit ziekenhuis is gestart in 2019 en wordt financieel ondersteund door een Amerikaanse organisatie. Christ Care Medical Center (CCMC)  heeft geen winstoogmerk en heeft als doel toegankelijke, veilige en betaalbare zorg te bieden aan de allerarmsten in een straal van 30 kilometer. Er wordt gezondheidszorg van een zo hoog mogelijke kwaliteit verleend. Een deel van de patiënten kan deze zorg zelf betalen. Vanuit deze opbrengst worden medicijnen aangeschaft en gratis medische diensten verleend aan de meest kwetsbare mensen in de gemeenschap die medische hulp nodig hebben en dit niet zelf kunnen betalen. De bedoelde mensen hier zijn de weduwen, wezen, bejaarden, voormalige LRA-oorlogsslachtoffers, mensen in gevangenissen en personen met HIV/AIDS.

Wat wil Wings of Love voor dit ziekenhuis betekenen?

We hopen de leef- en arbeidsomstandigheden van het personeel van CCMC te kunnen verbeteren. We willen dit doen door de minimale salarissen die ze nu ontvangen aan te vullen tot een aanvaardbaar inkomen. Ook hopen we huisvesting te kunnen financieren voor personeel, stagiaires en voor specialisten die de staf van CCMC komen ondersteunen.

Tot slot willen we graag investeren in verdere scholing en specialisatie van het personeel.

Naast zorgen voor de medewerker willen we ook graag zorgen voor de arme bevolking en hopen we een fonds op te richten voor mensen die een beroep doen op het ziekenhuis maar de kosten van de zorg niet kunnen betalen. We hopen op deze manier dat gezondheidszorg voor ieder bereikbaar zal zijn.

Spaargroepen

Een heel eenvoudige manier om een gemeenschap uit de cirkel van armoede te bevrijden is ze helpen om geld te gaan sparen. Hiervoor worden groepen van 30 mensen gevormd. De groep komt elke week bij elkaar en samen met een getrainde vrijwilliger leren de deelnemers sparen, plannen maken en deze uitvoeren.

We hopen in het eerste kwartaal van 2023 van start te kunnen gaan met 5 spaargroepen van elk 30 vrouwen. De vrouwen die hiervoor in aanmerking komen zijn weduwen, tienermoeders, verlaten vrouwen en wezen. Vooraf zullen er vrijwilligers getraind moeten worden in het selecteren en begeleiden van de wekelijkse bijeenkomsten. Als de groepen opgestart zijn zullen er niet veel kosten meer gemaakt hoeven te worden.