Spaargroepen

De meeste mensen die in armoede leven kunnen geen lening krijgen van een bank. Een heel eenvoudige manier om een gemeenschap uit de cirkel van armoede te bevrijden is ze helpen om geld te gaan sparen. Wij hebben daarom spaargroepen opgezet, zodat de mensen samen leren sparen en investeren. Hiervoor worden groepen van 30 deelnemers gevormd. De groep komt elke week bij elkaar en samen met een getrainde begeleider leren de deelnemers sparen, plannen maken en deze uitvoeren. Hierdoor zal hun gemiddelde inkomen omhoog gaan. Dat geld wordt dan weer geïnvesteerd in materialen voor een eigen bedrijfje (manden en matten vlechten, kippen en geiten fokken, kleding maken, groente verbouwen voor de verkoop), ziektekosten, schoolgeld, zaden, en in noodgevallen voor voedsel.  Ook zullen de groepen af en toe bezocht worden door een medisch team, komt het algemene welzijn aan bod en kunnen ze samen nieuwe vaardigheden gaan leren.

Groep vrouwen die een training krijgt

We zijn begin 2023 van start gegaan met 5 spaargroepen van elk 30 vrouwen. De vrouwen die hiervoor in aanmerking komen zijn weduwen, tienermoeders, in de steek gelaten vrouwen en wezen.
Jaarlijks hopen we 5 nieuwe groepen te kunnen gaan starten. Op deze manier kunnen we in 3 jaar tijd het leven van 450 gezinnen (2250 mannen, vrouwen en kinderen) ingrijpend veranderen.