Stichting Wings of Love is een Nederlandse stichting die in het voorjaar van 2022 in ons hart en hoofd is ontstaan. Onze reis naar Oeganda, de ontmoetingen met veel prachtige mensen maar ook het weer in de ogen kijken van armoede heeft ons geholpen om deze stap te zetten. Om onze vleugels uit te spreiden, om op weg te gaan, om ons uit te strekken naar kwetsbare mensen, om armen hoop te geven, om bewogenheid tastbaar te maken. Om hen in de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen, te groeien en dan weer op eigen kracht verder te gaan. 

Wij verlangen naar een betere wereld waarin mensen omkijken naar elkaar en geloven dat het mogelijk is om ketenen van extreme armoede te verbreken. We willen met onze stichting een bijdrage leveren aan het vorm geven aan een gemeenschap van mensen op aarde waarin ieder mensenleven telt, waar mensen leven in een waardigheid die past bij hoe het leven bedoeld is en waarin recht praktisch handen en voeten krijgt in het leven van elke dag.

Ons bestuur bestaat uit:

Frank Kodden – voorzitter
Adelia Gieskes – secretaris
Ab van Hell – penningmeester

Van links naar rechts: Frank Kodden, Karin Kodden, Maarten de Boer, Adelia Gieskes, Ingrid Matray en Ab van Hell