Wie we zijn

Stichting Wings of Love is in het voorjaar van 2022 in ons hart en hoofd is ontstaan. Onze reis naar Oeganda, de ontmoetingen met veel prachtige mensen maar ook het weer in de ogen kijken van armoede heeft ons geholpen om deze stap te zetten. Om onze vleugels uit te spreiden, om op weg te gaan, om ons uit te strekken naar kwetsbare mensen, om armen hoop te geven, om bewogenheid tastbaar te maken. Om hen in de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen, te groeien en dan weer op eigen kracht verder te gaan. 

Wij verlangen naar een betere wereld waarin mensen omkijken naar elkaar en geloven dat het mogelijk is om ketenen van extreme armoede te verbreken. We willen met onze stichting een bijdrage leveren aan het vorm geven aan een community van mensen op aarde waarin ieder mensenlevens telt, de waardigheid die past bij hoe het leven bedoeld is en waarin recht praktisch handen en voeten krijgt in het leven van elke dag.

Ons bestuur bestaat uit:

Frank Kodden – voorzitter
Adelia Gieskes – secretaris
Ab van Hell – penningmeester

De dagelijkse leiding is in handen van Karin Kodden

van links naar rechts: Frank Kodden, Karin Kodden, Maarten de Boer, Adelia Gieskes, Ingrid Matry, Ab van Hell

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel; nr. 87422255

Email: info@stichtingwingsoflove.nl

Postadres: Assendorperstraat 236, 8012CH Zwolle

Bezoek alleen op afspraak.