Meneer Kip

Vijf jaar geleden leerde Karin Jasper in Noord-Oeganda kennen. Jasper had een droom, hij wou een kippenbedrijf beginnen. Een plek om kansarme jongeren en weduwen nieuwe vaardigheden te leren en hen zo te helpen om ook zelf op kleine schaal kippen te gaan houden en het land te bebouwen. Jasper heeft zelf op de universiteit in Kampala landbouw gestudeerd en heeft dus kennis van zaken. Maar hoe begin je een bedrijf zonder enig startkapitaal? We leerden Jasper kennen als een harde en betrouwbare werker en besloten hem te helpen.

Jasper bij de boerderij

De boerderij
In oktober 2020 zijn we gestart met een GoFundMe campagne voor een startkapitaal en in december 2020 is Jasper begonnen met het bouwen van zijn kippenboerderij. Na maanden hard werken stond er een prachtig stenen gebouw met een hekwerk eromheen en scharrelden de eerste kippen rond. Maar er zijn nog meer plannen.

Onze plannen
De komende tijd willen we dit project uitbreiden met een motorfiets, een waterput, een maismolen, nog meer kippen, een extra kippenschuur en een kleine woning. Ook willen we een veld huren waarop mais verbouwd kan worden, zodat zelf voorzien kan worden in het nodige kippenvoer. We willen daarnaast graag een  broederij opstarten om jonge kippen te kunnen schenken aan de vrouwen die in de spaargroepen deelnemen en voor de verkoop.

Werkgelegenheid
Het doel is dat deze boerderij zoveel mogelijk zelfstandig kan draaien en in het levensonderhoud van Jasper en zijn team kan voorzien, maar ook dat er lokale werkgelegenheid ontstaat voor de mensen in de omgeving. We willen dat de lokale bevolking mee kan profiteren van de watervoorziening en de maismolen. Omdat al deze activiteiten voor heel veel mensen interessant en leerzaam zijn is het de bedoeling om een eenvoudig trainingscentrum te gaan bouwen waar mensen onderwijs kunnen krijgen in het houden van kippen en andere activiteiten.

Eerlijk salaris
Tot slot hopen we ook de leef- en arbeidsomstandigheden van de medewerkers van Meneer Kip te verbeteren door de minimale salarissen die ze nu ontvangen aan te vullen tot een aanvaardbaar loon en hopen we ook op het terrein van de boerderij een kleine woning te kunnen laten bouwen.

Het team van Meneer Kip (met Frank en Karin erbij) in april 2022