Natuur en cultuur

Natuur en cultuur

Oeganda is een prachtig land. De parel van Afrika. Rijk aan bijzondere natuur, afwisselende landschappen en bodemschatten. Toch is er veel armoede. Mensen in Noord-Oeganda merken nog dagelijks de gevolgen van de burgeroorlog die tientallen jaren gewoed heeft. Veel mensen zijn aan het overleven in plaats van aan het echte leven toe te komen. Het noorden loopt nog steeds achter op de rest van het land als het gaat om economische kansen. Er is grote behoefte aan kennis en kansen om uit deze cirkel van armoede te ontkomen.

De start van Wings of Love begon met het verlangen om in het klein en heel concreet bij te dragen aan het vergroten van kansen om de cirkel van armoede te doorbreken. Tijdens een reis door Oeganda ontmoete Karin Jasper. Hij wilde een kippenbedrijf starten om van daaruit mensen te helpen zich te ontwikkelen. Hij had niet de middelen om deze droom werkelijkheid te laten worden. In Nederland is in 2022 de stichting Wings of Love opgericht om op een structurele manier ondersteuning te gaan bieden. Onder de vleugels van Wings of Love kon Jasper samen met een lokaal team dit gaan uitwerken en uitdragen. Inmiddels hebben zij ook zelf hun vleugels weer uitgeslagen en helpen zij de plaatselijke gemeenschap. Door kleinschalige projecten op het gebied van landbouw en veeteelt te ondersteunen krijgen mensen de kans om te leren zelf in hun basisbehoeften te voorzien.

Modeltuin

Een van de manieren waarop dit gebeurt is door te werken met een modeltuin waar mensen leren om op een duurzame en economische manier voedsel te verbouwen. Genoeg voor hun eigen gezin, maar ook om nog van te kunnen verkopen. De mest die hierbij nodig is kunnen ze gebruiken van geiten, kippen, varkens en tuinafval. Door hier efficiënt mee om te gaan kunnen ze een veel grotere oogst krijgen. Het zijn kleine stapjes maar uiteindelijk zal het letterlijk en figuurlijk vruchten gaan afwerpen.

Er zijn op dit moment meer plannen dan geld om al deze plannen uit te voeren maar we hopen dat we stap voor stap kunnen bijdragen aan een duurzame en veilige leefomgeving.