Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Toegang tot medische zorg is een mensenrecht. We zijn blij dat er zo’n 15 km onder Lira City een klein veldziekenhuis is. Dit ziekenhuis (Christ Care Medical Center oftewel CCMC) is gestart in 2019 en wordt financieel ondersteund door een Amerikaanse gemeenschap. CCMC heeft geen winstoogmerk. Het ziekenhuis heeft als doel toegankelijke, veilige en betaalbare zorg te bieden aan de allerarmsten in een straal van 30 kilometer rondom het ziekenhuis. Er wordt gezondheidszorg van een zo hoog mogelijke kwaliteit verleend. Een heel klein deel van de patiënten kan deze zorg betalen. Vanuit deze opbrengst worden medicijnen aangeschaft en gratis medische diensten verleend aan de mensen die dit niet zelf kunnen betalen zoals ouderen, weduwen, wezen en voormalige (LRA) oorlogsslachtoffers.

Wat wil Wings of Love voor dit ziekenhuis betekenen?

In eerste instantie willen we zorgen voor de locale gemeenschap rondom het ziekenhuis en de boerderij. We hopen een fonds op te kunnen richten voor mensen die een beroep doen op het ziekenhuis maar de kosten van de zorg niet kunnen betalen. We hopen op deze manier de toegang tot gezondheidszorg voor iedereen bereikbaar te maken.
Inmiddels is er een zorgkostensysteem opgezet voor de deelnemers van de spaargroepen en hun gezinnen. Zij krijgen de basiszorg in het ziekenhuis al gratis.

Verder hopen we de leef- en arbeidsomstandigheden van het personeel van CCMC te kunnen verbeteren. We willen dit doen door de minimale salarissen die ze nu ontvangen aan te vullen tot een aanvaardbaar inkomen. Ook hopen we op termijn huisvesting te kunnen financieren voor personeel, stagiaires en voor specialisten die de staf van CCMC komen ondersteunen.

Tot slot willen we graag investeren in verdere scholing en specialisatie van het personeel. Op dit moment zijn er 4 studenten waarvan we de opleiding betalen: een arts, een verloskundige en twee verpleegkundigen.