Economische ontwikkeling

Investeren in bestaanszekerheid

We geloven dat het “empoweren” van mensen het verschil maakt. Investeren in persoonlijke groei is investeren in zorgzame gemeenschappen. We geloven dat door te investeren in mensen perspectieven op betekenisvol leven en bestaanszekerheid kunnen veranderen. We geloven dat met de juiste, tijdelijke hulp en ondersteuning patronen doorbroken kunnen worden. Onder de vleugels van onze stichting dagen we mensen uit tot het actiever wandelen in hun eigen bestemming. We stimuleren met onze projecten persoonlijke groei, persoonlijk leiderschap en talentontwikkeling. Vanuit het leidende principe dat vis geven niet leidt tot structurele verandering maar de vaardigheid om zelf vis te vangen wel.

Spaargroepen

De meeste mensen die in armoede leven kunnen geen lening krijgen van een bank. Er is al een onderneming nodig om hiervoor in aanmerking te komen. Wanneer je niets hebt is het dus bijna onmogelijk om dus vooruit te komen.
Een heel eenvoudige manier om een gemeenschap uit de cirkel van armoede te bevrijden is ze helpen om samen geld te gaan sparen. Wij hebben daarom een systeem van spaargroepen opgezet, zodat de mensen samen leren sparen en investeren. Hiervoor worden groepen van 30 deelnemers gevormd. De groep komt wekelijks bij elkaar, 2 jaar lang, en samen met een getrainde begeleider leren de deelnemers sparen, plannen maken en deze uitvoeren. Hierdoor zal hun gemiddelde inkomen omhoog gaan. Dat geld wordt dan weer geïnvesteerd in materialen voor een eigen onderneming, zoals manden en matten vlechten, kippen en geiten fokken, kleding maken, groente verbouwen voor de verkoop. Vanuit deze inkomsten kunnen dan ziektekosten, schoolgeld, zaden en voedsel worden betaald. Ook worden de groepen af en toe bezocht door een medisch team, komt het algemene welzijn aan bod en worden de deelnemers door praktisch onderwijs gestimuleerd tot het samen leren en het aanleren van nieuwe vaardigheden,

We zijn begin 2023 van start gegaan met 5 spaargroepen van elk 30 vrouwen. De vrouwen die hiervoor in aanmerking komen zijn weduwen, tienermoeders, in de steek gelaten vrouwen en wezen.
Jaarlijks hopen we 5 nieuwe groepen te kunnen gaan starten. Op deze manier kunnen we in 4 jaar tijd het leven van 600 gezinnen (ongeveer 3000 mannen, vrouwen en kinderen) ingrijpend veranderen.