Wie we zijn

Ontstaan

Stichting Wings of Love is in het voorjaar van 2022 in het hart en hoofd van Frank en Karin ontstaan. Hun reis naar Oeganda, de ontmoetingen met veel prachtige mensen maar ook het weer in de ogen kijken van armoede heeft hen geholpen om deze stap te zetten. Om de vleugels uit te spreiden, om op weg te gaan, om zich uit te strekken naar kwetsbare mensen, om armen hoop te geven, om bewogenheid tastbaar te maken. Om hen in de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen, te groeien en dan weer op eigen kracht verder te gaan.

Ons verlangen

Wij verlangen naar een betere wereld waarin mensen omkijken naar elkaar en geloven dat het mogelijk is om ketenen van extreme armoede te verbreken. We willen met onze stichting een bijdrage leveren aan het vorm geven aan een community van mensen op aarde waarin ieder mensenlevens telt, de waardigheid die past bij hoe het leven bedoeld is en waarin recht praktisch handen en voeten krijgt in het leven van elke dag.

Ons bestuur

Frank Kodden – voorzitter
In het dagelijks leven is Frank bestuurder bij Vereen

Adelia Gieskes – secretaris
In het dagelijks leven is Adelia arts

Ardjan de Boo – penningmeester
Hij is voorlichter bij de Christenunie

De dagelijkse leiding is in handen van Karin Kodden